Rehabilitering

 

Rehabilitering innebär en återanpassning till bästa möjliga funktionsförmåga efter skada eller sjukdom. 

 

Man utgår från vilken skada hästen har haft, vad den har utfört för arbete innan skadan och vilket arbete ska den tillbaka till.

 

Tillsammans med hästägare/ryttare och i samråd med behandlande veterinär skräddarsys behandling och träningsupplägg. Det finns inte bara ett sätt att rehabilitera, alla individer är olika.

 

Man brukar dela upp rehabiliteringen i fyra olika faser:

 

Akutfasen: 24-48 timmar efter skadan

Målsättningen är att minimera skadan genom korrekt akut omhändertagande.

 

Subakutfas: varar i ca 1 vecka

Målsättningen är att öka blodcirkulationen, uppnå god rörlighet, vänja vävnaden vid ökad belastning. Om möjligt träna övriga delar av kroppen.

 

Uppbyggnadsfas: kan vara från veckor till månader

Målsättningen är att öka toleransen vid belastning av skadad vävnad. Förbättra konditionen, öka muskelstyrka och uthållighet

 

Återgångsfasen: kan vara i månader

Målsättningen är att åtrerfå full koordination vid maximal belastning, dvs full rörlighet, styrka och uthållighet.

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.yourdomain.com